Faculty of Health Sciences/Graduate School of Health Sciences/Department of Health Sciences, School of Medicine, Hokkaido University

Staff Members

as of October 1st, 2021

Fundamental Nursing

Professor

Michiko YUKI / Michitaka OZAKI / Rika YANO

Associate Professor

Naoko MIYAJIMA / Mika OTSUKI / Mikiko IWAMOTO / Naomi SUMI

Lecturer

Kayo MIZOBE / Miho SATO

Assistant Professor

Inaho SHISHIDO / Kazuki OHASHI

Comprehensive Development Nursing

Professor

Yoko SATO/ Yasuhiko EBINA / Etsuko TADAKA

Associate Professor

Michiyo HIRANO

Lecturer

Michiko AOYANAGI/ Michiko YOSHIDA

Assistant Professor

Noriyo COLLEY / Maya NAKAMURA / Ryuta ONISHI/ Kaori LITTON / Hiromi KAGAMIYAMA

Biomedical Science and Engineering

Professor / Specially Appointed Professor

Toru YAMAMOTO / Chietsugu KATOH / Hiroyuki DATE / Tamotsu KAMISHIMA / Masayori ISHIKAWA

Associate Professor

Hiroyuki SUGIMORI

Assistant Professor

Kaori TSUTSUMI / Takahiro NAKAMOTO

Medical Laboratory Science

Professor

Hiroyuki YAMAGUCHI / Shu-ping HUI / Akihiro ISHIZU

Associate Professor

Nobuo MASAUZI / Sanae KAGA

Lecturer

Toshihiro SAKURAI / Torahiko OKUBO / Kazunori OKADA / Sakiko MASUDA

Assistant Professor

Yuka NISHIBATA / Yifan CHEN

Rehabilitation Science

Professor

Tadayoshi ASAKA / Harukazu TOHYAMA / Hiroshi MAEJIMA / Shinya SAKAI/ Takako CHIKENJI

Associate Professor

Mina SAMUKAWA / Taisuke MIYAZAKI

Lecturer

Daisuke SAWAMURA / Kazuki YOSHIDA/ Risa TAKASHIMA

Assistant Professor

Satoshi KASAHARA / Tomoya ISHIDA / Yasuyuki TAKAMATSU / Takao INOUE / Maki MIYAJIMA

Health Sciences and Technology

Professor / Specially Appointed Professor

Koichi YOKOSAWA / Katsuhiko OGASAWARA / Taro YAMAUCHI / Atsuko ARAKI / Shu-ping HUI

Lecturer

Zhen CHEN / BOMME GOWDA SIDDABASAVE GOWDA

Assistant Professor

Lin QIAO / Takaaki YOSHIMURA / DIVYAVANI

Faculty Assigned

Assistant Professor

DIBWE DYA FITA EDDY (Medical Laboratory Science) / Wu YUE (Health Sciences and Technology)

Endowed Chair and Funded Research Departments

Department of Food and Nutrition for Health Promotion (WATANABE OYSTER)

Professor / Specially Appointed Professor

Hitoshi CHIBA / Shu-ping HUI

Lecturer / Specially Appointed Lecturer

Toshihiro SAKURAI / Hsinjung HO

Department of Biological Response and Regulation

Professor

Michitaka OZAKI

Specially Appointed Lecturer

Sanae HAGA

Department of Emergent Neurocognition

Associate Professor

Mika OTSUKI

Specially Appointed Assistant Professor

Yuki TAKAKURA

Health Innovation & Technology Center, HITEC

Director

Hitoshi CHIBA

Laboratory for Advanced Lipid Analysis

Professor

Shu-ping HUI

Lecturer

Toshihiro SAKURAI

Assistant Professor

Zhen CHEN / Lin QIAO / SHRESTHA ROJEET / DIBWE DYA FITA EDDY / BOMME GOWDA SIDDABASAVE GOWDA / DIVYAVANI

Section of Health Network System

Professor

Katsuhiko OGASAWARA

Laboratory of Moleculer and Function Bio-Imaging

Professor

Michitaka OZAKI

Assistant Professor

Mami ASANO

Section of One Health Studies

Professor

Katsuhiko OGASAWARA

Specially Appointed Lecturer

Machiko MINATOYA

Education Research Center for Health Professionals

Director

Katsuhiko OGASAWARA

Continuing Education Unit

Professor

Michiko YUKI

Hokkaido University Hospital Management Administration (HUHMA)

Professor

Katsuhiko OGASAWARA

Top of Page