Faculty of Health Sciences/Graduate School of Health Sciences/Department of Health Sciences, School of Medicine, Hokkaido University

Faculty Members

As of Nov. 1, 2023

Fundamental Nursing

Professor

Michiko YUKI / Michitaka OZAKI / Rika YANO / Naomi SUMI

Associate Professor

Naoko MIYAJIMA / Mika OTSUKI / Mikiko IWAMOTO / Miho SATO

Assistant Professor

Inaho SHISHIDO / Kazuki OHASHI / Nozomi DETSUKA / Hironori OHINATA

Comprehensive Development Nursing

Professor

Yasuhiko EBINA / Etsuko TADAKA

Associate Professor

Michiyo HIRANO / Yoshiko HASHIMOTO KONDO / Akemi MATSUZAWA

Assistant Professor

Noriyo COLLEY / Kisaki KOBAYASHI / Yunjie LUO (Specially Appointed)

Biomedical Science and Engineering

Professor

Chietsugu KATOH / Tamotsu KAMISHIMA / Masayori ISHIKAWA

Associate Professor

Hiroyuki SUGIMORI / Hiroyuki TAKASHIMAHisanori FUKUNAGA

Lecturer

Yusuke MATSUYA

Assistant Professor

Kaori TSUTSUMI / Takahiro NAKAMOTO

Medical Laboratory Science

Professor

Hiroyuki YAMAGUCHI / Shu-ping HUI / Akihiro ISHIZU

Associate Professor

Sanae KAGA / Toshihiro SAKURAI / Shogo TAMURA

Lecturer

Torahiko OKUBO / Sakiko MASUDA

Assistant Professor

Yuka NISHIBATA / Yifan CHEN / Michito MURAYAMA / DIBWE DYA FITA EDDY

Rehabilitation Science

Professor

Harukazu TOHYAMA / Hiroshi MAEJIMA / Takako CHIKENJI / Daisuke SAWAMURA

Associate Professor

Mina SAMUKAWA / Taisuke MIYAZAKI / Naoya HASEGAWA

Lecturer

Kazuki YOSHIDA / Risa TAKASHIMA / Tomoya ISHIDA / Maki MIYAJIMA

Assistant Professor

Satoshi KASAHARA / Hiroki OKADA / Yuta KOSHINO / Yuichiro OKA

Health Sciences and Technology

Professor

Koichi YOKOSAWA / Katsuhiko OGASAWARA / Taro YAMAUCHI / Atsuko IKEDA / Shu-ping HUI

Associate Professor

BOMME GOWDA SIDDABASAVE GOWDA

Assistant Professor

Takaaki YOSHIMURA / DIVYAVANI / Wei QIN / Perumalsamy PARASURAMAN

Endowed Chair and Funded Research Departments

Department of Food and Nutrition for Health Promotion (WATANABE OYSTER)

Professor

Hitoshi CHIBA (Special Appointed) / Shu-ping HUI

Associate Professor

Toshihiro SAKURAI

Lecturer

Hsinjung HO (Special Appointed)

Department of Biological Response and Regulation

Professor

Michitaka OZAKI

Assistant Professor

Hideyuki NEMOTO (Special Appointed)

Department of Emergent Neurocognition

Associate Professor

Mika OTSUKI

Assistant Professor

Yuki TAKAKURA (Special Appointed)

Department of Data Health Innovation

Professor

Katsuhiko OGASAWARA

Associate Professor

Teppei SUZUKI (Special Appointed)

Health Innovation & Technology Center, HITEC

Director

Katsuhiko OGASAWARA

Laboratory for Advanced Lipid Analysis

Professor

Shu-ping HUI / Hitoshi CHIBA (Special Appointed)

Associate Professor

Toshihiro SAKURAI / BOMME GOWDA SIDDABASAVE GOWDA

Assistant Professor

DIBWE DYA FITA EDDY / DIVYAVANI

Section of Health Network System

Professor

Katsuhiko OGASAWARA

Assistant Professor

Ryuichiro UEDA (Special Appointed)

Laboratory of Moleculer and Function Bio-Imaging

Professor

Michitaka OZAKI / Hiroshi MAEJIMA

Division for One-Health Studies

Professor

Katsuhiko OGASAWARA / Atsuko IKEDA

Assistant Professor

Rahel Mesfin KETEMA (Special Appointed)

Education Research Center for Health Professionals

Director

Naomi SUMI

Division for Continuing Education Development and Research

Professor

Naomi SUMI

Division for Hospital Management Education Program
(Hokkaido University Hospital Management Administration (HUHMA))

Professor

Katsuhiko OGASAWARA

Top of Page